Gyakran ismételt kérdések - Babaváró kölcsön

A Sberbank Babaváró Kölcsön videóazonosítással 300 000 Ft – 10 000 000 Ft kölcsönösszegig igényelhető.

A havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt, a kamattámogatási időszak alatt.

Igényelhető futamidő: 5 - 20 év

A kölcsön szabad felhasználású (nem szükséges hitelcélt igazolni és ingatlanfedezet nyújtása sem szükséges)

az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan

 • a Tbj. alapján biztosított
 • vagy felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt
 • vagy gyermekgondozási díjban részesült
 • illetve magyar állampolgár házasfél esetében a kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott
 • vagy ezek kombinációja legfeljebb 30 napos megszakítással, vagy hallgatói jogviszony megszűnését követően legfeljebb 6 hónapos megszakítással
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos – korábban más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozás esetén 90 napos - időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.

A Tbj. szerinti jogviszony igazolás ügyfélkapun keresztül online tudja igényelni, ez utóbbi részletes leírása az alábbi linken elérhető: https://fairkolcson.hu/babavaro/uploads/TB_jogviszony_igazolas_online_igenylese.pdf

 • Érvényes személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél)
 • Lakcímet igazoló hatósági kártya
 • Adóigazolvány
 • Egyik házastárs esetén TB jogviszony igazolás
 • 12 hetet betöltött magzat bejelentése esetén várandósgondozási könyv, vagy kezelőorvos által kiállított igazolás.
 • Alkalmazotti bankszámlára érkező jövedelem esetén: Elmúlt 3 havi bankszámlakivonat
 • Vállalkozói jövedelem esetén: NAV jövedelemigazolás, adóbevallás, NAV 0-s igazolás magánszemélyre valamint vállalkozásra vonatkozóan.
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos – korábban más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozás esetén 90 napos - időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.

 • Kizárólag házaspárok válhatnak jogosulttá a kölcsön felvételére
 • A feleség már betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte be a 41. életévét
 • Mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • Egyik félnek sincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Az igényléskor nem szerepel egyik fél sem a KHR negatív adóslistáján
*további feltételek a termék hirdetményben, mely ITT elérhető

Netbank alkalmazásba belépve az online kivonatot kell letölteni.

 • Tbj. szerinti jogviszony igazolást elektronikusan kiállított és hitelesített PDF formátumban
 • A jövedelmet igazoló dokumentumokat, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást, külföldi biztosítottság igazolást és a várandósgondozási könyvet/igazolást, és minden egyéb dokumentumot PDF vagy képformátumokban (JPG, PNG, TIFF), akár mobiltelefonjáról fényképezve is elfogadjuk, amennyiben olvasható a kép tartalma.

Amennyiben Ön igazolja a kölcsön igényléshez szükséges legalább 3 éves folyamatos biztosítottságot, kérjük, töltse fel az ügyfélkapun keresztül elektronikusan igényelt, majd kiállított és hitelesített 30 napnál nem régebbi Tbj. szerinti jogviszony igazolását PDF formátumban. A Tbj. szerinti jogviszony igazolás ügyfélkapun keresztüli, online is igénylésével kapcsolatos részletes leírást ITT találja.

Hallgatói jogviszony fennállása esetén szükséges a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást is feltölteni, PDF vagy képformátumban (JPG, PNG, TIFF), vagy a feltöltés gomb megnyomását követően mobiltelefonjával fotózva.

Külföldi biztosítottság igazolása esetén Ausztria tekintetében az illetékes külföldi hatósági igazolást OFFI fordítóirodával fordított hiteles magyar nyelvű fordításával szükséges feltölteni, egyéb országok tekintetében a biztosítottság igazolására a kormányhivatali, a külföldi biztosítási jogviszony nyilvántartásba vételéről szóló határozat feltöltése szükséges. A dokumentumot PDF vagy képformátumban (JPG, PNG, TIFF), vagy a feltöltés gomb megnyomását követően mobiltelefonjával fotózva.

Amennyiben legalább 1 magzat a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy ezen időszakban a támogatott személyek közösen gyermeket fogadnak örökbe, akkor a teljes futamidőre kamatmentessé válik a kölcsön azáltal, hogy az ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett.

Amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös második gyermeke is, avagy közösen újabb gyermeket fogadnak örökbe, akkor a születést/örökbefogadást követően a fennálló kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek, vagyis elengedésre kerül a fennállótartozás 30%-a.

Amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös harmadik gyermeke is, avagy közösen harmadik gyermeket fogadnak örökbe, akkor a születést/örökbefogadást követően a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a támogatott személyek, vagyis elengedésre kerül a fennmaradó tartozás.

A házasság felbontása / érvénytelenné nyilvánítása esetében az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek a támogatás nélküli magasabb mértékű ügyleti kamatot fizetnek (ÁKK * 1,3 + 5%). Valamint a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegét egy összegben, a bankon keresztül vissza kell fizetni a házasság jogerős felbontásától vagy érvénytelenné nyilvánításától számított 120 napon belül, a támogatott személyeknek, amennyiben a Babaváró kölcsön folyósítását követő 5 éven belül legalább egy magzatuk nem töltötte be a várandósság 12. hetét, vagy a támogatott személyek közösen nem fogadtak örökbe legalább egy gyermeket.

Támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés folyósításától számított 5 éven belül meghal, és ezen időpontig egy magzat nem tölti be a várandósság 12. hetét, vagy a támogatott személyek közösen nem fogadtak örökbe legalább egy gyermeket, akkor amennyiben az özvegy a halotti anyakönyvi kivonatot 60 (hatvan) napon belül a bank részére benyújtja, akkor is jogosult a kamattámogatásra és nem terheli a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegének visszafizetési kötelezettsége.

A támogatott személyek a kölcsöntörlesztés szüneteltetését kérhetik az első és második gyermek teljesítése esetén az alábbi időpontokban:

 • igényelhető a Babaváró kölcsönkérelem (igénylés) benyújtásával egyidőben, ha ekkor a várandósság legalább 12. hetét betöltötte a magzat (feltéve hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a Babaváró Korm. r. szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzi meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját)
 • vagy azt követően
  • vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését követő 60 (hatvan) napig
  • örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 (hatvan) napig
  • a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követő 60 (hatvan) napig

12. hetet betöltött várandósság esetén:

 • Várandósgondozási könyv (a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma 15 napnál nem lehet régebbi, mint a kölcsönkérelem benyújtásának időpontja), Az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével Bankunk a jogosultság feltételeinek vizsgálatához a Várandósgondozási könyv 1-2, valamint 7. oldalát vizsgálja, vagy
 • Banki formanyomtatványnak megfelelő 15 napnál nem régebbi, a kezelőorvos által kiállított igazolás: „A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez” című igazolás, melyet a linkre kattintva letölthet
 • Örökbefogadott gyermek esetén a 2019. július 1. napját követően született gyermek esetén az örökbefogadásról szóló végleges határozat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), adóigazolvány

Hiteligénylését intézheti az interneten keresztül kényelmesen és gyorsan akár az otthonából, a videókamera segítségével biztosítva van a személyes találkozás teljes élménye. Az online folyamat hétköznap 10:00-18:00 között indítható számítógépről, tabletről, mobiltelefonról, mely alatt munkatársunk folyamatosan segítségére lesz. Az igénylési folyamat néhány percet vesz igénybe pár adat megadásával.

 • Alkalmas eszközök: Asztali számítógép (PC), Laptop (notebook), Mobiltelefonok (okostelefonok): Android OS 4+ és Chrome alkalmazás, vagy Android 5+ beépített Chrome böngészővel, iOS Safari 11+ böngészővel
 • Támogatott böngészők: Google Chrome v44 vagy frissebb, Mozilla Firefox v39 vagy frissebb Opera (2 évre visszamenőleg), Microsoft Edge 15+, Safari 11+ (a Safari 8-10 verzió esetén a szolgáltatás böngésző kiegészítővel használható)
 • Internetkapcsolat: Minimum ADSL kapcsolat (1 Mbps vagy nagyobb sávszélesség javasolt). Chromebook felhasználóknál 3G vagy szélesebb kapcsolat (WIFI használata javasolt)
 • Hardware követelmények: (Web) kamera, Processzor: Intel Core i3, i5 vagy i7 sorozat (AMD vagy egyenértékű), RAM: Minimum 2GB

A folyamat elkezdése és az adatok kitöltésére a nap bármely szakában (0-24) elkezdhető és kitölthető, akár hétvégén is.

Az online folyamat hétköznap 10:00-18:00 között indítható, amennyiben az összes regisztrációt követő adatot megadta.

Az igénylő videós azonosítására munkanapokon 10:00 és 18:00 óra között van lehetőség.

A bejelentkezés oldalon kattintson „Elfelejtette jelszavát” –ra. A regisztráció során megadott e-mail címre elküldjük a megváltoztatásához szükséges levelet.

Online igénylés esetén a bankszámlanyitással egyidejűleg, automatikusan és ingyenesen beállításra kerül a számlához tartozó Sberbank Online Banking és Telebank szolgáltatás, valamint a számlához tartozó elektronikus kivonatküldés. Bankszámlához opcionálisan igényelhető MasterCard Standard bankkártya

 • Érvényes személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél)
 • Lakcímet igazoló hatósági kártya
 • Adóigazolvány

Kollégánk videón keresztül azonosítja, videón bemutatva ellenőrizzük a személyes iratait, melyeket rögzítünk rendszerünkben. Ezt követően az azonosításához szükséges nyilatkozatokat videón keresztül kérjük be Öntől és társigénylőjétől is.

Videóazonosítást követően pár adat megadása, valamint az igényléshez szükséges dokumentumok (jövedelmet és TB jogviszony igazolást, valamint amennyiben releváns a Várandósságot igazoló kiskönyvet) feltöltése következik. Mint, ahogyan az azonosításkor, itt is mindkét igénylő saját adatait és szükséges dokumentumait kell, hogy megadja. Ezt követően a bank ellenőrzi a dokumentumok olvashatóságának minőségét.

Amennyiben az előzetes hitelbírálat eredménye pozitív, úgy a bank erről automatikus e-mail formájában értesíti az igénylőket. Ezt követően mindkét igénylőnek nyilatkoznia szükséges a babaváró kölcsön igénybevételével kapcsolatos jogszabályi feltételek meglétéről, valamint amennyiben az igényléssel egyidejűleg gyermeket is jelentenek be, úgy a gyermekbejelentés tényéről, továbbá amennyiben releváns a kölcsönre vonatkozó törlesztési moratórium, vagy előtörlesztés igénylésről.

Az ügyfél által megtenni kívánt nyilatkozatszövegek kiválasztását követően elérhetővé válnak azok PDF formátumban letölthető változatai, továbbá a bank által előkészített igénylési dokumentumok. Ezeket saját eszközre letöltve, majd ügyfélkapun bejelentkezve AVDH aláírással kell, ellássák. Az AVDH aláírás részletes leírását ITT találja.

Amennyiben mindkét igénylő ellátta elektronikus aláírásával az igénylési dokumentációt, a beküldés tényéről automatikus e-mail üzenetet kapnak. A bank a befogadás tényét és idejét tartalmazó, igénylés visszaigazolásáról szóló dokumentumot az ügyfelek ideiglenes tárhelyére továbbítja.

Hiánytalan és pontosan kitöltött dokumentáció esetén a bank elvégzi a hitelbírálatot, melynek eredményéről automatikus e-mail formájában értesíti az igénylőket. Amennyiben az igénylés elutasításra kerül, úgy az elutasítás indokát és a jogorvoslati lehetőségeket tartalmazó dokumentumot a regisztráció során megadott postai címre továbbítja. Amennyiben az igénylés pozitív, az arról szóló tájékoztató dokumentumot a bank az ügyfelek ideiglenes tárhelyére továbbítja.

A pozitív döntésről szóló értesítést követően kollégánk telefonon megkeresi az igénylőket időpont egyeztetés céljából. Ennek célja, hogy a szerződést mindkét igénylő egy meghatározott idősávban írja alá. Az aláírandó szerződések az igénylők által lekötött idősávban lesznek elérhetőek az igénylők számára. Ezeket saját eszközre letöltve, majd ügyfélkapun bejelentkezve AVDH aláírással kell, ellássák. Az AVDH aláírás részletes leírását ITT találja.

A szerződést egy előre lekötött és telefonon egyeztetett idősávban tudja aláírni egymást követően mindkét igénylő. Fontos, hogy ebben az idősávban mindkét igénylő a saját készüléke előtt elérhető legyen, biztosítva ezzel, hogy a megadott keretek között tudják a szerződést aláírni. A foglalható idősávról a telefonos egyeztetés alkalmával, kollégánktól kap tájékoztatást.

A szerződés aláírása mindkét igénylő számára 5-5 percet vesz igénybe.

A szerződést az igénylés utolsó szakaszában tudja online elolvasni, majd amennyiben azt mindkét igénylő elfogadta (aláírta), úgy továbbítják a bank részére aláírásra. Kollégáink a szerződését elektronikusan aláírják, melynek megtörténtéről e-mailben értesítik. Az elektronikusan, mindkét fél által aláírt szerződést az igényléskor is használt tárhelyére belépve tudja letölteni.

Ügyfélkapus regisztrációval elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás, amellyel teljes bizonyító erejű magánokirat hozható létre. A kölcsön igényléséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok és a kölcsönszerződés aláírásához szükséges ezért, hogy rendelkezzen mindkét fél ügyfélkapu regisztrációval. Az AVDH aláírás részletes leírását ITT találja.

Az aláírt szerződését az elektronikus fiókjába továbbítjuk. Ezzel párhuzamosan elindul a folyósítási folyamat is. A jóváhagyott kölcsönösszeget a Sberbanknál létrehozott bankszámlájára legkésőbb a szerződését aláírását követő 3. banki munkanapon jóváírjuk (amennyiben ez a nap a hónap 29., 30., vagy 31. napjára esik, akkor a szerződés aláírását követő hónap első banki munkanapján folyósítjuk kölcsönét).

A bankszámlanyitáskor automatikusan beállított, számlához köthető szolgáltatásokon keresztül (Telebank, vagy Netbank), az ugyanekkor opcionálisan igényelhető bankkártyával, ATM-en keresztül, vagy a választott bankfiókban.

Próbálja meg elérni az oldalt egy másik eszközről (mobil, laptop, tablet), vagy egy másik böngészőből (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, stb.)

Regisztrációs és igénylési folyamat információ: +36-1-445-0626
Hétköznap 10:00 – 18:00

Babaváró Kölcsön termékinformáció:
Központi telefonszám:
+36-1-5-57-58-59 vagy +36-1-411-4200

A regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval bármikor újra bejelentkezhet. az oldal elérhetőséget az elsőként kapott e-mailben találja meg.

Az igazolás igénylésével kapcsolatos részletes leírásunkat ITT találja.